• Slider 2
  • Slider 1

Dịch vụ

Tin tức ngành thêu


Thêu Cross Stitch (Thêu chữ thập) là gì?

Thêu Cross Stitch (Thêu chữ thập) là gì?Cross-Stitch hay còn gọi là X-stitch - hiểu đơn giản nhất theo tiếng Việt là Thêu chữ thập. Các loại thêu không phải là Cross-Stitch ( như thêu truyền thống của Việt Nam ) thì được gọi là Non-stitch.     Cross-Stitch thực chất là thêu trên loại vải...

xem thêm

Đã thực hiện

MẪU THÊU LOGO BẢO VỆ LOGO VÕ BÓNG ĐÁ TỔNG HỢP